Coaching

Coaching

De mi az a tanácsadás? kérdezik gyakran. Hogyan zajlik, mi történik ott? A tanácsadás két ember között zajlik, négyszemközt, és két ember között is marad. A tanácsadó megteremti és tartja azt a teret, amelyben a kliens egyéni potenciálja megmutatkozhat, hogy aztán, a hétköznapi életben, megtéve a szükséges lépéseket, meghozva a szükséges döntéseket, ki is bontakozhassék. Egy tanácsadás során ránézhetünk mindazokra az akadályozó tényezőkre, amelyek, bár korábban mint védő berendezések szolgáltak, mostanra elavultak, és inkább útját állják, mint segítik az egyéni életerő, potenciál kibontakozását.

Hogy mi történik a tanácsadás során, és milyen gyakran találkozom egy kliensemmel, azt egészen pontosan nem tudjuk előre eldönteni. Nem lehet előre meghatározni, mi fog történni a jövőben, mert közben a kliens is érik, az elvetett magok szárba szökkennek, és mindez befolyásolja a tanácsadás menetét.

Általában nem találkozom túl gyakran a kliensemmel, mert nem azt tartom fontosnak, hogy a kliens egyik autoritér személy befolyása alól (ez lehet szülő, partner, főnök, barát, sőt, saját gyermek is), átkerüljön egy másik autoritér személy befolyása alá (ez én lennék) egy jó kis függőségi viszonyban, hanem hogy szabad, szuverén, önálló, egyre tisztább tudatosságú felnőtt emberré váljék.

Egyéni offline vagy online konzultációhoz időpontot kérhetsz itt:
gergelyedo@gmail.com | 0040751450416.

A konzultáció időtartama és ára Romániában és Magyarországon élőknek:

1 óra (60 perc) 450 RON.

1 1/2 óra (90 perc) 650 RON.

Más országban élőknek egy egyéni állítás / coaching árát számolom fel annak az országnak az árai szerint, amelyben élnek.