Haladó képzés

Haladó képzés

A főképzés a munkánk magját, a képzéseink szívét képezi. Míg az alapképzés egyfajta ismerkedés a módszerrel és rajta keresztül saját magunkkal, a főképzés valódi beleereszkedés a fenomenológiai állítással való munkába, felöleli az állítási munka és a tanácsadói munka minden aspektusát, lefedve ennek a módszernek a teljes spektrumát.

 • A résztvevők belenőhetnek lelkileg és szellemileg az állítási munkába, s a képzés alatti érlelődés, tanulás, gyakorlás hatására kialakulhat a fenomenológiai hozzáállás, amely az állításvezetőnek mind a személyes, mind a szakmai életét jellemzi.
 • A főképzés során megerősödhet a “felnőtt” hozzállás az állításvezetői minőségben, amely a dramatizálás helyett a felismerést és belátást részesíti előnyben, mint olyan lelki mozzanatot, amely elősegíti a tudatosság fejlődését és a szívvel való összekapcsolódást.
 • A technikák és képességfejlesztés helyett intenzíven dolgozunk a szívvel és a tudattal.
 • A pszichoterápia alatt a szó eredeti jelentését értjük, a psyche, a lélek, az ember, mint természetes és teljes lény terápiáját.
 • Az elméletek száraz kipipálása és bemagolása helyett megnézzük, hogyan hatottak a különféle szellemi, pszichológiai és filozófiai irányzatok, valamit a földrajzi, történelmi, szociális és társadalmi környezet az egyéni és a kollektív életre itt, Kelet és Nyugat, Észak és Dél, ég és föld között, s a múlt és jövő találkozási pontjában hogyan nyilvánul meg a jelenünk.
 • A főképzést elvégzettek használhatják a módszert mind egyéni tanácsadáskor és terápiás ülésen, mind a csoportos állításokkor.

A főképzés két éves keretben, zárt csoportban zajlik és az alapképzést elvégzettek mellett azokat a terapeutákat, tanácsadókat és tapasztalattal rendelkező családállítás vezetőket is várjuk, akik résztvettek legalább két alapmodulon.

 

A KÉPZÉS FELÉPÍTÉSE

A főképzés összesen 35 napból áll, hét alkalommal négy napos modulból és egy táborból.

A modulok felépítése:1 kezdőnap, amelyet Gergely Edó tart, a 2-4 napokat vagy ugyancsak Gergely Edó, vagy a vendégdocens tartja. Minden modulon alkalom nyílik elméleti, szakmai, egyéni és általános kérdések feltevésére, kiscsoportos gyakorlatokon keresztül a tapasztaltak megbeszélésére, reflektálni a saját folyamatokra.

Vendégdocensek: Dr. Wilfried Nelles, Malte Nelles, Thomas Geßner, Bettina Schneebeli, Ruedi Eggerschwiler

A képzést elvégzők a németországi Nelles Institut által elismert LIP – élet integrálási folyamat, fenomenológiai pszichológia és állítás főképzés tanúsítványt kapnak.

 

AZ I. KÉPZÉS IDŐPONTJAI  ÉS HELYSZíNEI 2023 – 2025

2023
11.30. – 12.3. I. modul:  Bevezetés a főképzésbe / Az alap vagyok / Gyermek az anyaméhben és a szimbiotikus egységtudat / LIP: 1. szint (Gergely Edó) Kolozsvár, Vallásszabadság Háza

2024
03.14 – 03.17. II. modul: A gerinc vagyok / A gyermekkor és a csoporttudat / LIP: 2. szint (Gergely Edó) Nagyvárad/Posticum

06.06 – 06.09. III. modul: Vagyok, aki vagyok / A fiatalkor és az én tudat / LIP: 3. szint (Thomas Geßner) Nagyvárad/Posticum

07.05 – 07.13. Keresőből találó, Nyári akadémia (Gergely Edó, Bettina Schneebeli, Ruedi Eggerschwiler) Nagyvárad/Posticum

09.19 – 09.22. IV. modul: A kapcsolat vagyok / A fiatal felnőtt és az összetartozás-tudat LIP: 4. szint (Malte Nelles) Nagyvárad/Posticum

12.05 – 12.08. V. modul: Vezetve vagyok / Az állítási munka története, jelene és fejlődési potenciálja (Gergely Edó) Kolozsvár, Vallásszabadság Háza

2025

02.13 – 02.16. VI. modul: Tudás vagyok / Az érett felnőttkor és a szellemi tudat / LIP: 5. szint | Egész vagyok / Az öregkor és a teljességtudat / LIP: 6. szint | Minden vagyok / Az össztudat és a halál / LIP: 7. szint  (Dr.Wilfried Nelles) Nagyvárad/Posticum

05.01 – 05.04. VII. modul: Élet vagyok / Terápia, fenomenológia és spiritualitás (Gergely Edó) Kolozsvár, Vallásszabadság Háza

 

A modulok órarendje :

Csüt-szo: 10.00 – 18.00, Vas: 10.00 – 15.00

 

A KÉPZÉS ÁRA

A képzés ára 3000 €, az alapképzést elvégzetteknek 2800 € (a fizetés romániai átutalással lejben, a napi árfolyamon, külföldi átautalással forintban, ugyancsak a napi árfolyamon vagy euróban történik).

A fizetés 6 részletben lehetséges:

 1. Részlet regisztráláskor 750 €, az alapképzést elvégzetteknek 550 € (regisztrálás után 3 napon belül)
 2. Részlet 450 € 2023, december 3.-ig
 3. Részlet 450 € 2024, április 30.-ig
 4. Részlet 450 € 2024, augusztus 31.-ig
 5. Részlet 450 € 2025, január 31.-ig
 6. Részlet 450 € 2025, április 30.-ig

Mivel a helyek száma korlátozott, 25 hely, javasoljuk az időben regisztrálást és az előleg kifizetésével a hely biztosítását. Amennyiben a regisztrációt követő három napon belül az előleg kifizetése nem történik meg, a lefoglalt helyet felszabadítjuk.

Ha valakinek ez a fizetési ütem nem megfelelő, írjon privátban és megbeszéljük, milyen más ütem lehetséges.

A fizetés módja átutalással a CENTRUL CASA EDO S.R.L. számlájára romániai átutalással:
CENTRUL CASA EDO S.R.L.
RO07BTRLRONCRT0CG6828401
Banca Transilvania

Nem romániai átutalással:

CENTRUL CASA EDO S.R.L.

Eur: RO51BTRLEURCRT0CG6828401

Huf: RO90BTRLHUFCRT0CG6828401

Banca Transilvania

SWIFT BTRLRO22

Amennyiben a Wilfried Nelles és Malte Nelles által tartott szemináriumok és képzések érdekelnek, további információt az időpontokról, helyszínekről és árakról itt találsz:

www.nellesinstitut.de

 

A KÉPZÉS HELYSZÍNE

KOLOZSVÁR ÉS NAGYVÁRAD

Kolozsváron a Vallásszabadság Házában
December 21 sugárút 14. szám

Nagyváradon a Posticumban
Hársfa utca 26. szám

A KÉPZÉS TARTALMA

 1. modul: 
  Bevezetés a főképzésbe / Az alap vagyok / Gyermek az anyaméhben és a szimbiotikus egységtudat (LIP: 1. szint)

Gergely Edó

 • A tudatosság szintjei és az életszakaszok
 • Személyes és kollektív tudatfejlődés
 • Az élet, mint személyes és személytelen folyamat
 • A pszichológia mint természettudomány, a pszichológia mint a lélek tudománya
 • A születendő gyermek viszonya a világhoz 1: Szimbiotikus egységtudat
 • A születendő gyermek viszonya a világhoz 2: Rezonálás és érzékelés
 • A születés mint világ változás, az élet kapuja
 • A trauma mint elfelejtett múlt – Születési és prenatális trauma (T. Geßner)
 • Az egyéni potenciál – egyediség és a személyes lényeg
 • A potenciál és a környezet (Máté Gábor)
 • A fúziótól a posztuterén fázisig (K.Wilber)

 

 1. modul: A gerinc vagyok / A gyermekkor és a csoporttudat (LIP: 2.szint)

Gergely Edó

 • A család mint a második anyaméh
 • “A gyermek két élete” (J.Hillman)
 • Tudatosság és tükrözés – hogyan tanulnak a csecsemők és gyerekek (J. Holt)
 • A csoporttudat: A gyermeki én, az odatartozás és a gyermeki lelkiismeret,
 • Egység – különválás – kapcsolat
 • A gyermek kapcsolata a világgal: érzés + érzékelés
 • Életmód a csoporttudat szintjén: hit, parancs és engedelmesség
 • A csoporttudat intézményei: egyházak, monarchia, hivatalos hatóságok
 • Gyermeki valóság és felnőttkori neurózis
 • Családállítás és életintegrálási folyamat – Különbségek és hasonlóságok

 

    3. modul: A fiatalkor és az éntudat (LIP: 3. szint)

Thomas Geßner

 • A fiatalkor, mint beleszületés a felnőttkorba
 • Az én-tudat: önrendelkezés és autonómia
 • A világhoz való viszony az én-tudatban: Gondolkodás (+ érzés + érzékelés)
 • Nem a szülők felé
 • A szexualitás ereje
 • Életmód az éntudat szintjén: lázadás, harc, élmény, önismeret
 • A fiatal/serdülő alapvető konfliktusa: szabadság, függőség és önmegvalósítás (Máté Gábor)
 • Karakterpáncél és maszkok – avagy: Az én jó védelme
 • Az én-tudat intézményei: tudomány, demokrácia, jogállamiság, kapitalizmus
 • A fiatalkor mint kollektív korszellem
 • Válság és beavatás
 • Neurózis: a korszellem gyermeke
 • A tünetek, mint belső egyensúlykeresések az odatartozás és a szabadság között

 

 1. modul: A fiatal felnőtt és az összetartozás tudat (LIP: 4. szint)

Malte Nelles

 • Kinőni a korszellemből
 • A szellemi születés: A felnőttkor, mint kilépés a nyílt életbe
 • Egyedül lenni és együtt lenni
 • Az öntudat (Selbst) elmélete és problémája (C.G. Jung)
 • Az én-tudattól az ön-tudatig (én – önmagam – egyéniesülés)
 • A felnőtt szeretet, mint a valóság szeretete
 • Bevezetés a fenomenológiai pszichológiába és hozzáállásba
 • Szex, szerelem és partnerség a párkapcsolatban
 • Jelenségek a pár életében: párkapcsolaton kívüli kapcsolatok, válás, konfliktusok
 • Szülőség, avagy az élethez való új kötődés
 • Kapcsolódás, felelősség és szabadság
 • Családdinamikák (Patchwork-családok, parentifikáció, örökbefogadás, stb.)

A képzésen résztvevők ennek a modulnak egy napjára elhozhatják a partnerüket is. További részleteket ezzel kapcsolatban a modul előtt közlünk.

 

     5. modul: Az állítási munka története, jelene és fejlődési potenciálja

Gergely Edó

 • A családállítás és a szeretet rendjei (B. Hellinger)
 • Az állításvezetői minőség: vezetni vagy vezetve lenni
 • Az állítási munka határai és a benne rejlő lehetőségek
 • Az állítási munka integrálhatósága a pszichoterápiás munka és a coaching területén
 • Az egyéni állítási munka különféle formái: papírlapokkal, figurákkal, tárgyakkal stb.
 • A családok és más rendszerek dinamikái
 • Morfogenetikus mező és transzgenerációs minták (R. Sheldrake)
 • Mi gyógyít a terápiában? (W.Giegerich)
 • Rezonancia, sikeres vagy sikertelen kapcsolódásunk a világgal (H.Rosa)
 • AI – A jövő “terapeutája” (Y.N. Harari)

 

       6. modul: Az érett felnőttkor, az öregkor és a halál – szellemi tudat, teljességtudat, össztudat (LIP: 5., 6., 7. szint)

Dr. Wilfried Nelles

 • Menopauza – A fizikai reprodukciótól a szellemi reprodukcióig
 • Természet és szellem, biológia és pszichológia
 • Az öregedés, mint kitágulás
 • A világhoz való viszony a szellem tudatban: Der Weltbezug im Geist-Bewusstsein: Látás (gondolkodás + érzés + érzékelés)
 • Terápia, mint szeretet
 • Amikor a gyerekek már nem laknak otthon – Érett párkapcsolat és szeretet
 • Az idős szülőkkel való kapcsolat
 • Spiritualitás (test és lélek)
 • Bölcsesség: Harmóniában a teremtéssel
 • Polaritás és egység
 • Halál és szeretet
 • „Megvilágosodás“

     

      7. modul: Terápia, fenomenológia és spiritualitás – záró modul

Gergely Edó

 • A múlttá váló múlt (B.Hellinger)
 • Válasz vagyok az élet hívására (W. Nelles)
 • A terápia ellenességtől a terápia függőségen keresztül az életig
 • “Tévedni emberi dolog” – tévedés és tévedhetetlenség a terápiában
 • Fenomenológiai hozzáállás a mindennapokban
 • Privát élet és szakmai élet
 • Spiritualitás és hétköznapi élet
 • A képzés záró mozzanata