Alapképzés

Alapképzés

Az alapképzésen a hangsúly a LIP és a fenomenológiai állítás személyes megtapasztalásán fekszik, valamint a tudatszintek mélyebb megismerésén, körüljárásán, tanulmányozásán annak a modellnek alapján, ahogyan azt Dr. Wilfried Nelles kidolgozta.

Alkalmad nyílik az éberséget testi, lelki és szellemi szinten megtapasztalni, ez képezi az állítással való munka alapját. Az egy éves képzés alatt megvizsgálhatod és nyomon követheted saját belső folyamataidat, ráérezhetsz és ráláthatsz a személyes lehetőségekre és korlátokra mind a kliens, mind a képviselői és megfigyelői pozíciókból, ugyanakkor tere van a szakmai és személyes kérdéseknek is, ezáltal belenőhetsz a fenomenológiai munkába.

A tapasztalatok érési folyamatain túlmenően megtanulhatod mind elméleti, mind gyakorlati szinten a fenomenológiai pszichológia és állítás alapjait, és ráérezhetsz arra, hogy a terápiás / konzultációs munka jelenthet-e számodra szakmai perspektívát.

Az alapképzés tartalmát nem egy előre meghatározott kurrikulum képezi, hanem inkább egy élő organizmusként kezeljük, amely az egész képzés időtartama alatt az alább felsorolt, vagy időközben felmerülő témákat áthatja, elmélyíti, gyakorlatban kézzelfoghatóvá teszi.

Az emberi tudat fejlődési szakaszai

 • Az emberi tudat evolúciója
 • Az individuális és kollektív tudatszint
 • A gyermeki és a felnőtt tudatszint
 • Az egyéni potenciál

Fenomenológia és terápia

 • Terápiás munka az itt és mostban
 • A csend szerepe a terápiában
 • Éberség és (lélek)jelenlét
 • Az igazság, mint pillanat
 • Érzékelés, észlelés és tudás
 • Spirituálitás és terápia

Kapcsolatok, párkapcsolat, szeretet

 • Dinamikák a párkapcsolatokban és a családi kapcsolatokban
 • Szülők és gyerekek
 • Szeretet, szekszualitás, kapcsolat
 • A CLIP (Couple Life Integration Process – Párkapcsolati integrálási folyamat) elmélete és gyakorlata
 • Munkahelyi, szakmai és egyéb kapcsolatok

Állítás és LIP

 • A klasszikus családállítás, a spirituális állítási munka és a LIP
 • Statikus és mozgásos állítások
 • Az állítás mestersége és az állítás művészete
 • Lehetőségek és korlátok

 

A KÉPZÉS FELÉPíTÉSE

Összesen 16 nap. Négy alkalommal négy napos modul folyamatos becsatlakozási lehetőséggel. A főképzésen való részvétel előfeltétele négy alapképzési modulon való részvétel, amennyiben lehetséges mindegyik tematikát érintve.

A modul felépítése:1 kezdőnap – elmélet, zárt csoport, 1 nyílt állítás nap, 2 zárt csoportos állítás és megbeszélés nap, ahol alkalom nyílik elméleti, személyes és általános kérdések feltevésére, kiscsoportos gyakorlatokon keresztül a tapasztaltak megbeszélésére, reflektálni a saját folyamatokra. Az elméleti rész rotációsan zajlik.

Amennyiben valaki az alapképzés után, még a főképzés elkezdése előtt elkezd a módszerrel dolgozni, akkor az alapképzésehez hozzátartozik három szupervíziós coaching vagy a részvétel egy szupervíziós napon, aminek külön díja van és amelyre a főképzés elkezdése előtt várom.

Amennyiben valaki már elvégzett másnál egy családállítás képzést, elégséges csak két modulon résztvennie ahhoz, hogy utána elvégezhesse a főképzést! Ha nagy az érdeklődés azok részéről, akiknek már van családállítás képzése és gyakorlata, lehetséges egy 5 napos modul csak az ő részükre, amellyel már csatlakozhatnak a főképzéshez.

Az alapképzést elvégzők a németországi Nelles Institut által elismert LIP – élet integrálási folyamat, fenomenológiai pszichológia és állítás alapképzés tanúsítványt kapnak.

 

A KÖVETKEZŐ KÉPZÉS IDŐPONTJAI

BUDAPESTEN:

A követlező becsatlakozási időpontok:

2023, május 19 – 22: Az állítási munka összetevői – képviselők/segítők. Az állítás felépítése – interjú, az állítás menete
2023, szeptember 15 – 18: Az állítás felépítése – segítő beavatkozások, kérdések

2023, november 10 – 13: A fenomenológiai állítás és a családállítás

2024, február 23 – 26: Az állítási munka összetevői  – kliens, állításvezető

A budapesti modulokon Vági Zsolt tart egy kiselőadást. Az első modulon az előadásának a címe: Pszichológiai-filozófiai mérföldkövek és alapelméletek, melyek hatással voltak a fenomenológiai irányzat kialakulására

 

KOLOZSVÁRON:

A követlező becsatlakozási időpontok:
2023, november 17 – 20: A fenomenológiai állítás és a családállítás
2024, január 26 – 29: Az állítási munka összetevői  – kliens, állításvezető

2024, április 5 – 8: Az állítási munka összetevői – képviselők/segítők. Az állítás felépítése – interjú, az állítás menete

2024, június 21 – 24: Az állítás felépítése – segítő beavatkozások, kérdések

A modulok órarendje :

Péntek: 10.00 – 13.00, 14.00 – 17.00
Szombat: 9.00 – 13.00, 14.00 – 17.00

Vasárnap: 10.00 – 13.00, 14.00 – 17.00

Hétfő: 10.00 – 15.00

Jelentkezési határidő:

A jelentkezés folyamatosan zajlik.

A KÉPZÉS ÁRA

BUDAPESTEN:
1150 € (lehet forintban is fizetni a napi árfolyamon).
Early bird:
Amennyiben a teljes összeget kifizeted bejelentkezéskor 1050 €.
A fizetés 4 részletben lehetséges:
550 € bejelentkezéskor,
300 € az I. modulkor
300 € a III. modulkor
KOLOZSVÁRON:
1070 € .
Amennyiben a teljes összeget kifizeted bejelentkezéskor 970 €.
A fizetés 4 részletben lehetséges:
470 € bejelentkezéskor
300 € az I. modulkor
300 € a III. modulkor
Ha valakinek ez a fizetési ütem nem megfelelő, írjon privátban és megbeszéljük, milyen más ütem lehetséges.
A fizetés módja átutalással a CENTRUL CASA EDO S.R.L. számlájára romániai átutalással:
CENTRUL CASA EDO S.R.L.
RO07BTRLRONCRT0CG6828401
Banca Transilvania
Nem romániai átutalással:

CENTRUL CASA EDO S.R.L.

Eur: RO51BTRLEURCRT0CG6828401

Huf: RO90BTRLHUFCRT0CG6828401

Banca Transilvania

SWIFT BTRLRO22

Amennyiben a Wilfried Nelles és Malte Nelles által tartott szemináriumok és képzések érdekelnek, további információt az időpontokról, helyszínekről és árakról itt találsz:

www.nellesinstitut.de

A KÉPZÉS HELYSZíNEI A VÁROSTÓL / ORSZÁGTÓL FÜGGŐEN

KOLOZSVÁRON

Casa EDO / Spiri2Art Center
Gutinului utca 11

vagy

Vallásszabadság Háza

December 21 út, 14 szám

CSíKSZEREDÁBAN

Mozgástér
Petőfi utca 18

BUDAPESTEN

Ars et Vita Alapítvány
To Hi Gan Zendo
Váci utca 40. 1/7,
23-as kapucsengő
1056 Budapest

KIKNEK SZÓL A KÉPZÉS?

Az alapképzésnek nincs előfeltétele. A képzésen tapasztaltak, tanultak hasznosíthatók mind a hétköznapi, mind a szakmai életben, bármilyen szakmát is gyakoroljon vagy pozíciót is töltsön be az érdeklődő. Nyitott mindenki számára, akit érdekel a fenomenológiai pszichológia, a spirituális állítási munka, a különféle tudatszintek elméleti és tapasztalati ismerete, az önismeret. Kiegészítheti azon tanácsadók, pszichológusok és különféle terápiás szakemberek munkáját, akik számára a „régi” már nem járható vagy már nem elég, és tovább szeretnének növekedni a fenomenológiai munka irányába.