A Nelles-híd

A Nelles-híd

2014-ben családállítás képzésen vettem részt. Az egyik ajánlott olvasmány dr. Wilfried Nellestől Az életben nincs visszaút című könyv volt. A könyvet olvasva aha-élményben volt részem, ugyanis már egy ideje az volt az érzésem, hogy egy folyóparton bolyongok, amelynek egyik partján ott van a csakrarendszer (Kelet), a másik partján a családállítás (Nyugat), tudok róla, hogy van egy összekötő híd, de a fejemben olyan nagy a köd, hogy ezt a hidat sehogy se találom. Wilfried Nelles tudatszint modellje szolgáltatta számomra ezt a hidat. Fel is kiáltottam, mondván, mintha látnám, hogy emiatt az ember miatt fogok megtanulni németül. A következő évben már résztvettem a Nelles Institut első nemzetközi, nyári akadémiáján Németországban, aztán ezt követte még két nyári akadémia és a német nyelven zajló haladó LIP (Life Integration Process – Élet Integrálási Folyamat), fenomenológiai pszichológia és állítás képzésük elvégzése.

A családállítás születését, elterjedését és jelenlegi életét tanulmányozva az a benyomásom támadt, hogy ugyanannak az intézményesülésnek és dogmatizálásnak vagyunk tanúi, amely a vallások megjelenése után történt, történik. S mint minden „vallásnak”, ennek is van sok különféle ága, boga, hajtása, és megjelent rajta a misztikus hajtás is. Számomra ezt a misztikus hajtást képviseli a LIP és a fenomenológiai állítás, amely integrálva, és ugyanakkor maga mögött hagyva a most már hagyományosnak nevezhető családállítást, azt támogatja meg, hogy az egyén testi, lelki, szellemi éberségből, felnőtt tudatszintről, az itt és mostból nézhessen rá önmagára, egész életére, helyére a saját életében, a jelen társadalmában, egyetemes szinten pedig a tudat evolúciójának folyamatában.

A Nelles-Institut Transylvania célja, a módszer ismertetésén túlmenően, a LIP képzések elindítása Erdélyben előbb magyarul, aztán románul. A LIP haladó képzésen remélhetőleg vendégül láthatjuk dr. Wilfried Nellest, aki a LIP módszerét dolgozta ki, fiát, aki egyben a munkatársa is, Malte Nellest, akivel szorosan együttműködve vezetik a németországi Nelles Institutot, és Thomas Geßnert, aki vendégelőadó a Nelles Intézet Nyári Akadémiákon. Malte Nelles nevéhez fűződik a CLIP (Couple Life Integration Process), a Párkapcsolati Élet Integrálás Folyamat módszerének kidolgozása.

Köszönettel és őszinte örömmel, hogy érdeklődsz a munkánk iránt,

Gergely Edó

________________________

HU / ENG: FOR ENGLISH SCROLL DOWN

SZERETET ÉS FÁJDALOM A MODERN KAPCSOLATOKBAN

ELŐADÁS ÉS ÁLLíTÁSOK MALTE NELLESSZEL KOLOZSVÁRON, a párkapcsolati integrálási folyamat (CLIP) kidolgozójával és a németországi Nelles Intézet társvezetőjével

2024. május 2-5 között

Szinte hihetetlen, hogy Malte Nelles 2024-re tudott nekünk időpontot adni, és a nagy érdeklődésre való tekintettel meg merjük hirdetni Kolozsvárra, magyar érdeklődőknek. Nagy örömmel hívunk hát, hogy töltsetek velünk pár napot párkapcsolati integrálási folyamatokban, életintegrálási folyamatokban, fenomenológiai pszichológiával és állításokkal, Malte Nelles vezetésével. A párkapcsolati terápiás állítás modell, amit Malte Nelles dolgozott ki, a benne rejlő potenciál egyre gazdagabb és újabb rétegeit tárja fel. A modell nem csak a párkapcsolati témákkal, hanem a mindennemű személyes témákkal is dolgozik az általánosabb kapcsolati, kapcsolódási kérdésektől kezdve egészen az önmagunkkal való kapcsolat kérdéséig egy nagyon széles skálán mozogva.

MALTE NELLESRŐL

Malte Nelles munkájának a terápia és az integratív tanácsadás van a fókuszában, amely mély pszichológiai, humanista és rendszerszemléletű megközelítéseket és módszereket foglal magában. Munkájának vezérelve a tudat pszichológiájának gyakorlatba ültetése, amely az emberben egy gondolkodó és érző lényt lát, ugyanakkor látja a fejlődési lehetőségeket is.

2009 óta egyéni és csoportos konzultációkat, tanácsadást és terápiás üléseket vezet egyéni és párkapcsolati üléseken, valamint csoportoknak és cégeknek, szervezeteknek is. Különböző intézményeknél tanárként és trénerként is dolgozik.

Malte Nelles a Berlini Szabadegyetemen (Freie Universität Berlin) politológiából diplomázott, továbbá a következőkben képződőtt: pszichoterápia (ZIST), család és rendszerállítás (DGfS), párterápia (EAPT), üzleti menedzsment  (IWW/Fernuniversität Hagen), állítással való munka (eurasys).

Malte Nelles édespjával, Wilfried Nellesszel közösen vezeti a németországi Nelles Intézetet. A Nelles Intézet fókuszában a fenomenológiai pszichológia és az életintegrálási folyamat (LIP) áll. A németországi intézetek mellett (Eifel és Berlin) partnerintézeteik működnek Svájcban, Ausztriában, Hollandiában, Magyarországon, Romániában és Csehországban. Malte Nelles állítás szemináriumokat és képzéseket vezet Németországon kívül több európai országban valamint Kínában.

A CLIP MÓDSZERRŐL – A PÁRKAPCSOLATI INTEGRÁLÁSI FOLYAMAT

(A továbbiakban cask CLIP-ként emletett módszer a Couple Life Integration Process rövidítése)

Minden párkapcsolat szembesül azzal a kérdéssel, hogy hogyan található meg az egyensúly az egyéni és a közös között. A különbözőségekre gyakran válaszolunk vádakkal, érvekkel, önmagunkba visszahúzódással, a szeretet vagy a szexualitás elnyomásával.  Gyakran tagadjuk meg önmagunkat csak azért, hogy a partnernek a kedvében járjunk és hogy biztosítsuk a feltételezett egységet.

Az előadásokon és szemináriumokon a kapcsolatok egzisztenciális problémáját járjuk körül, hogyan lehet együtt lenni valakivel anélkül, hogy feladnánk magunkat vagy folyamatosan vitákat gerjesztenénk. Az ezekkel a különbözőségekkel és sajátosságokkal való együttélés megtanulása közös fejlődési út, amely néha egy életen át tart.

A Malte Nelles által kifejlesztett párkapcsolati integrálási folyamat (CLIP) modelljének révén a párok, a párkapcsolatban élők és azok, akik egyedülállókként keresik a szerelmet, de nehezségekbe ütköznek annak megtalálásában, olyan módszerben részesülnek, amellyel a reflexió a saját (többnyire tudattalan) kapcsolataikra vagy kapcsolódási módjaikra világosabbá válik.

Látni egymást és hagyni, hogy mások is lássanak minket azok a folyamatok, amelyek egy “felnőtt” párkapcsolat kalandjához vezethetnek, amelyben a közöst és az egyénit nem játszuk ki egymás ellen, hanem pont hogy ezek együttese válhat gyümölcsözővé.

A CLIP szemináriumokat több mint tíz éve látogatják:

  • Párok, akik folyamatosan ugyanazokon a témákon veszekszenek (például az anyagiak fölött, a gyermeknevelésen, a feltékenység miatt, stb.);
  •  Párok, akiknek az életében többé nincs szeretet, vonzalom és vágy, és ennek ellenére szeretnének ennek a témának még egy esélyt adni;
  • Párkapcsolatban élő személyek, akik szívükben egy nagy kérdést hordoznak, amelyre ezidáig nem sikerült egy gyümölcsöző perspektívát találniuk
  • Egyedülállók, akik szeretnének párkapcsolatot, de nehézségekbe ütköznek ennek kialakításában
  • Mindazok, akiket érdekel és lelkesít a párkapcsolat csodája és új impulzusokat keresnek.

A LIP-ről (Life Integration Process – Életintegrálási folyamat) részletes leírást a honlapon találsz.

PROGRAM:

2024. május 2

18.00-20.00 Előadás: SZERETET ÉS FÁJDALOM A MODERN KAPCSOLATOKBAN

2024. május 3 – 5:  ÁLLíTÁS SZEMINÁRIUMOK:

Péntek – Szombat 10.00-13.00, 15.00-18.00

Vasárnap 10.00 – 15.00

Az előadás szerves része a négy napos eseménynek, de lehet csak az előadásra is külön jelentkezni. Péntek reggel már nem lesz újabb előadás, hanem direkt a terápiás munkával kezdődik a nap.

DíJ:

Előadás+szemináriumok: 290 €.

Csak előadás: 15 €.

Azok számára, akik képződtek vagy most képződnek a Nelles Institut Transylvaniánál előadás+szemináriumok: 250 €.

Akik mind a Malte Nelles eseményére, mind Dr. Wilfried Nelles júniusi budapesti, vagy szeptemberi kolozsvári eseményére jönnek, az ár összesen a két eseményre 650 €. Azok számára, akik képződtek vagy most képződnek a Nelles Institut Transylvaniánál 570 €.

A helyek száma korlátozott.

A regisztrációt követően a résztvevők visszaigazolást kapnak a regisztrációról és további részleteket a kifizetés módjáról. A regisztrációt követően 3 napon belüli kifizetéssel érvényes a foglalás. Jelentkezéskor, kérünk, add meg a számlázási adataidat. Amennyiben a kifizetés nem történik meg, a helyet felszabadítjuk a többi érdeklődő számára.

Ha korábban, mint 3 héttel a szeminárium kezdete előtt mondod le, visszakapod a szeminárium díját, amelyből levonunk 100 lej kezelési költséget. A szeminárium kezdete előtt 3 hétnél későbbi lemondás esetén a szeminárium díjának felét áll módunkban visszatéríteni. A szeminárium kezdete előtti utolsó 7 napon belüli lemondás esetén a teljes árat visszatartjuk.

AZ ESEMÉNY NYELVE: angol, magyar konszekutív tolmácsolással.

HELYSZíN: Vallásszabadság Háza
December 21 utca 14 szám

Várunk szeretettel,

Gergely Edó és Malte Nelles

LECTURE AND CONSTELLATIONS WITH MALTE NELLES IN CLUJ-NAPOCA, DEVELOPER OF THE COUPLE LIFE INTEGRATION PROCESS (CLIP) AND CO-LEADER OF THE NELLES INSTITUTE IN GERMANY
May 2-5, 2024It is almost unbelievable that Malte Nelles was able to give us an appointment for 2024, and in view of the great interest, we dare to advertise it in Cluj-Napoca to both Hungarians, and as the event will be in English with Hungarian translation also for the English speaking Romanian participants. We are delighted to invite you to spend a few days with us with couple life integration processes, life integration processes, phenomenological psychology and constellations, led by Malte Nelles.

The  couple life integration process, developed by Malte Nelles, reveals ever richer layers of its potential. The model works not only with relationship topics, but also with all kinds of personal topics, ranging from more general relationship issues to the question of relationship with oneself.

ABOUT MALTE NELLES
Malte Nelles’ work focuses on therapy and integrative counseling, incorporating deep psychological, humanistic and systemic approaches and methods. The guiding principle of his work is to put into practice the psychology of consciousness, which sees in man a thinking and sentient being, but at the same time sees opportunities for development.

Since 2009 he has been leading individual and group consultations, counselling and therapy sessions in individual and relationship sessions, as well as for groups, companies and organizations. he also works as a teacher and trainer at various institutions.

Malte Nelles holds a degree in political science from the Free University of Berlin (Freie Universität Berlin) and has studied psychotherapy (ZIST), family and systemic constellations (DGfS), couple therapy (EAPT), business management (IWW/Fernuniversität Hagen), constellations work (eurasys).
Malte Nelles co-runs the Nelles Institute in Germany with his father, Wilfried Nelles. The Nelles Institute focuses on phenomenological psychology and the life integration process (LIP). In addition to institutes in Germany (Eifel and Berlin), they have partner institutes in Switzerland, Austria, the Netherlands, Hungary, Romania and the Czech Republic. Malte Nelles leads seminars and trainings outside Germany in several European countries, as well as China.
His webpage: https://malte-nelles.de/ABOUT THE CLIP METHOD – COUPE LIFE INTEGRATION PROCESSEvery relationship faces the question of how to find the balance between the individual and the common. We often respond to differences with accusations, arguments, withdrawing into ourselves, suppressing love or sexuality.  We often deny ourselves just to please our partner and to ensure the supposed unity.

In the lectures and constellations we explore the existential problem of relationships, how to be with someone without giving up ourselves or constantly provoking arguments. Learning to live with these differences and characteristics is a common path of development that sometimes takes a lifetime.

Through the CLIP model developed by Malte Nelles, couples, those who live in a relationship, and those who seek love as singles but have difficulty finding it are given a method of reflection that makes reflection clearer on their own (mostly unconscious) relationships or ways of connecting.

Seeing each other and letting others see us are processes that can lead to the adventure of an “adult” relationship, in which the common and the individual are not played off against each other, but the combination of these can become fruitful.

CLIP seminars have been attended for more than ten years by:

Couples who constantly argue over the same topics (for example, over finances, raising children, over jealousy, etc.);
Couples who no longer have love, attraction and desire in their lives and nevertheless want to give this topic another chance;
People in relationships who carry a big question in their hearts for which they have not yet managed to find a fruitful perspective
Single people who want a relationship but have difficulty getting one
All those who are interested and inspired by the wonder of relationship and are looking for new impulses.

You can find a detailed description of both the CLIP and LIP (Life Integration Process) on the website.PROGRAM:

2nd of May, 2024

18.00-20.00 Lecture: LOVE AND PAIN IN MODERN RELATIONSHIPS

3rd – 5th of May, 2024: CONSTELLATIONS

Friday – Saturday: 10.00-13.00, 15.00-18.00

Sunday: 10.00 – 15.00

The lecture is an integral part of the four-day event, but you can also register separately for the lecture. On Friday morning there will be no further lecture, but the day will begin directly with the therapeutic work.

Price:Lecture + constellations: 290 €.

Lecture only: 15 €.

For those who are trained or are now training at the Nelles Institut Transylvania lecture+seminars: 250 €.

The number of participants is limited.

After registration, participants will receive a confirmation of registration and further details on how to pay. After registration, the reservation is valid with payment within 3 days. When applying, please provide your billing information. If payment is not made, the space will be freed up for other interested participants.

If you cancel earlier than 3 weeks before the start of the seminar, you will receive a refund of the seminar fee, from which we will deduct a handling fee of 100 lei. In case of cancellation later than 3 weeks before the start of the seminar, half of the seminar fee will be refunded. In case of cancellation within the last 7 days before the start of the seminar, the full price will be withheld.

LANGUAGE OF THE EVENT: English, with consecutive Hungarian interpretation.

Location: House of Religious Freedom
Bulevardul 21 Decembrie, 14, Cluj NapocaLooking forward to see you at this event,Gergely Edó and Malte Nelles

______________________

ÉN ÉS TE. SZERETNI ÉS EGYÜTT ÉLNI A KÜLÖNBÖZŐSÉGEKKEL: Malte Nelles 2023. szeptember 21.-ei budapesti előadása. Malte Nelles a párkapcsolati integrálási folyamat (CLIP) kidolgozója és a németországi Nelles Intézet társvezetője. Házigazda: Nelles Institut Transylvania. Videó: Zámbó Eszter. Tolmácsolás és felirat fordítás: Harangozó Zsuzsa. Házigazda: Ars et Vita Alapítvány.

 

_______________________

 

BEING MATURE IN AN IMMATURE WORLD, LECTURE WITH COEN AALDERS, the leader of the Nelles Institute Netherlands. Coen Aalders, is an internationally recognised constellator, with lots of experiences in phenomenological perspective on leadership. 23rd of November, Cluj Napoca / Kolozsvár. Organiser: Nelles Institut Transylvania. Host: House of Religious Freedom. Video: Sandu-Traian Cimponeriu.