LIP

LIP – ÉLET INTEGRÁLÁSI FOLYAMAT

FENOMENOLÓGIAI PSZICHOLÓGIA ÉS ÁLLíTÁSI MUNKA

A LIP a Lebensintegrationsprocess, az Élet Integrálási Folyamat rövidítése. A módszer kifejlesztője dr. Wilfried Nelles, német társadalomtudós, terapeuta és állításvezető, aki a tudatszintek változását követi a spirituális fejlődés szemszögéből. A LIP egy újfajta terápiás megközelítés, a családállításból ismert felállítást alkalmazza. Új abban az értelemben, hogy a családállítástól és rendszerállítástól eltérően a hangsúly nem a más emberekkel való kapcsolatokon, a családban vagy a rendszerben elfoglalt helyen és szerepen van, hanem egyedül az egyénen, és annak a saját magához való hozzáállásán.

A fókusz az egyéni életút integrálásán van, amelynek során ránézünk életpályánk különféle szakaszaira, és a családállításból is ismert felállításos (fenomenológiai pszichológia) megközelítéssel bejárjuk az eddig megtett utat integrálva mindazt, amit eddig kirekesztettünk belőle. A LIP állításban a különféle életszakaszokat egytől hétig számozott papírlapok jelzik. A kliens a felnőtt életszakaszt jelző négyes számra áll, onnan választ segítőket vagy képviselőket a korábbi életszakaszokat jelző egyes, kettes és hármas lapokra. A képviselőkön keresztül, a családállításból is ismert módon, megmutatkozik valami a kliens számára. Ami megmutatkozik, az a múltjából ismert, de egészen az állításig nem tudatosult érvényes igazság. A különbség a családállításból ismert mozgások és a LIP mozgások között az, hogy a LIP mozgásban a képviselők a nekik kijelölt helyen maradnak, és ezt a helyet nem hagyják el.

 

A LIP hét száma által jelzett életszakasz megfelel a csakrák segítségével is leképezhető hét tudatossági szintnek. A hét életszakasz: embrió kor, gyermekkor, kamaszkor, korai felnőttkor, érett felnőttkor, öregkor, halál. A hét tudatszint pedig: szimbiotikus egységtudat (1), csoport vagy mi-tudat (2), én-tudat (3), ön-tudat (4), lélek- vagy szellem-tudat (5), tudatos egységtudat (6), teljességtudat (7). Mindegyik életszakasznak megvan a maga igazsága, amely az annak megfelelő tudatszintben gyökerezik. Amikor megpróbáljuk a korábbi életszakaszokban átéltek igazságait kigyomlálni, kijavítani, meggyógyítani, konfliktus keletkezik bennünk. Felnőttként, a LIP modell segítségével, ránézhetünk ezekre a különféle igazságokra, elismerhetjük valódiságukat ott, ahol és amikor az életünkben helyük és idejük volt, és ezáltal múlttá válhatnak, nem kell visszatérniük a jelenünkbe ismétlődő minták, reakciók vagy pszichózisok formájában.

Az állításos munka során a klasszikus értelemben vett csinálástól eltérően az állításvezető nem csinál semmit. Jelen van a klienssel, tartja a teret, ahol az ő lelkének a mélyéből az, ami a témájával kapcsolatos, abban a pillanatban bíró igazságértékkel felbukkan. Ez hat. Hogy mi bukkan fel, nem tudjuk, ezt sem kontrollálni, sem megrendelni nem lehet. Néha katartikus érzéssel együtt jön, mint egy tűzhányó, máskor nagyon csendes, alig észrevehető. Ez kiüti a racionális elmét és kirántja a kliens alól a még létezőnek vélt talajt. Az állításvezető alól is, hiszen ez őt is teljesen az ismeretlenbe dobja. Csak míg a klienst a témája be- és visszaszívhatja, vissza a korábbi tudatszintekre, a múltbeli történetekkel, érzelmekkel, (v)iszonyokkal azonosulásba, és automatikusan elkezdődhet a múlt újraélése, az állításvezető a jelenben marad és folyamatosan tartja a kapcsolatot a mellette levő felnőtt klienssel. Így távolság teremtődik a kliensben a múltbeli kapcsolatok és összefonódások meg a jelenlegi önmaga között. Meg tud érkezni abba, aki ő az itt és mostban, és ekkor a múlt valóban múlttá válhat. A múlttá vált múlt elismerése, az, hogy a múlton nincs semmi megoldani, javítani, helyrehozni való, iszonyúan tud fájni. Felnőtt jelenlétből ez kibírható, az is, ami volt, és az is, ami van. Gyermeki vagy kamasz üzemmódból nem. A LIP akkor is, ha lapokra kihelyezett állítás formájában, akkor is, ha egy interjú formájában történik, mindenképp két felnőtt ember között zajlik, a felnőtt terapeuta találkozása a felnőtt kliensével.

Az egyéni állításokhoz kérhetsz időpontot a gergelyedo@gmail.com címen vagy a +40751450416 telefonszámon.

Csoportos állításokon való részvételhez regisztráció szükséges.

Az alábbi ábra Wilfried Nellesnek a magyarul is megjelent Az életben nincs visszaút (Bioenergetic Kiadó, 2009) című könyvéből való. A hét életszakasznak megfelelő hét tudatszintet mutatja be az egyéni életútra vonatkoztatva.